Data wydania 2007-09-28
Numer X/40/07
w sprawie w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu

UCHWAŁA NR X/40/07

RADY GMINY MIELNIK

z dnia 28 września 2007roku

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się polskiej rodziny z Kazachstanu.

      Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U z 2004r. Nr 53, poz. 532; z 2005r. Nr 94, poz. 788; z 2006r. Nr 249, poz. 1828) Rada Gminy uchwała co do następuje:

§1. Zobowiązuje się zapewnić warunki do osiedlenia się trzyosobowej rodzinie z Kazachstanu ubiegającej się o repatriację.

§2. Na cele repatriacji przeznacza się lokal mieszkalny o powierzchni 60 m2 w budynku komunalnym w miejscowości Tokary 4a.

§3. Lokal opisany w § 2 zostanie oddany w najem dla rodziny repatriantów na czas nieokreślony na zasadach określonych w ustawie o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego.

§4. Zapewnia się pracę na czas nieokreślony dla co najmniej dwóch członków rodziny repatriantów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mielniku na stanowiskach robotniczych.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2007-09-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2007-10-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2007-10-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2007-10-02