UCHWAŁA NR XVII/78/08
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Saciuka


      Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt.5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1055; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz.242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607) uchwala się co następuje:

§ 1. W związku ze śmiercią radnego Jana Saciuka w dniu 22 lipca 2008 r. stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 5.

§ 2. Po jednym egzemplarzu uchwały przesyła się Wojewodzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2008-08-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2008-08-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2008-08-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2008-08-29