UCHWAŁA NR XXIV/113/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

     Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz. 420/, Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXIV/113/09 (uchwała) (PDF, 60,6 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XXIV/113/09 RADY GMINY MIELNIK z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-06-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-06-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-06-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-06-29