UCHWAŁA NR XXIX/128/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 17 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873, zm. z 2004 r Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 94, poz. 651, z 2008r Nr 209, poz. 1316, z 2009r Nr 22, poz. 120, Nr 19 poz. 100) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ .1 Uchwala "Program współpracy w 2010r Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz. 873, zm. z 2004r Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 94, poz. 651, z 2008r Nr 209, poz. 1316, z 2009r Nr 22, poz. 120, Nr 19 poz. 100)" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ .2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ .3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXIX/128/09 (uchwała) (PDF, 64,19 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XXIX/128/09 RADY GMINY MIELNIK z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku pub

  • XXIX/128/09 (załącznik) (PDF, 87,69 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do Uchwały Nr XXIX/128/09 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2009r. (Program współpracy w 2010r. Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-12-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-12-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-12-28