UCHWAŁA NR XXIX/129/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 17 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010rok.

      Na podstawie art. 4 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz..473, Nr 115, poz.793, Nr 176, poz. 1238 ; z 2009r Nr 18, poz. 97, Nr 227, poz. 1505, Nr 144, poz. 1175) oraz art.10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz .U. Nr 179 ,poz. 1485 ; z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120 ,poz. 826; z 2007roku, Nr 7, poz. 48, Nr 82 poz. 558; z 2009 r. Nr18 , poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 98, poz. 817, Nr 92, poz. 753); Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXIX/129/09 (uchwała) (PDF, 58,47 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XXIX/129/09 RADY GMINY MIELNIK z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010rok.

  • XXIX/129/09 (załącznik) (PDF, 131,66 KB) Podgląd załącznika

    Załącznik do uchwały Rady Gminy Mielnik Nr XXIX/129/09 z dnia 17 grudnia 2009roku (GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2010 ROK.)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-12-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-12-28

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-12-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-12-28