UCHWAŁA NR XXVIII/127/09
RADY GMINY MIELNIK

z dnia 10 listopada 2009r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa sołectwa Mielnik w przedmiocie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w 2010 roku.

     Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2009r.o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje wniosek sołectwa Mielnik w części dotyczącej zadań:

1. Wykonanie plaży wraz z kąpieliskiem.
2. Wykonanie albumu o Mielniku.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • Uchwała nr XXVIII/127/09 (PDF, 59,24 KB) Podgląd załącznika

    UCHWAŁA NR XXVIII/127/09 RADY GMINY MIELNIK z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie rozpatrzenia wniosku sołtysa sołectwa Mielnik w przedmiocie wykorzystania środków z funduszu sołeckiego w 2010 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2009-11-10

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2009-11-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2009-11-13