Uchwała Nr XXXI/142/10
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

     Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc

Załączniki do treści

  • XXXI/142/10 (PDF, 96,86 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXI/142/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Troc

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-03-26

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-03-29

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-03-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-03-29