Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrzn ych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U.2008.75.451, z późn.zm.), „Organy i podmioty upoważnione do wydawania aktów podlegających ogłaszaniu w dziennikach urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę niebędące organami upoważnionymi do ich ogłaszania udostępniają na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednolite identyfikatory aktów ogłaszanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierające wydane przez nie akty podlegające ogłoszeniu w dziennikach urzędowych oraz zbiory aktów p rawa miejscowego stanowione przez powiat lub gminę” (§ 5 ust.2).

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: XXXIII/149/10
- organ wydający Rada Gminy Mielnik
- data aktu: 2010-06-25
- tytuł aktu: o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Gminy Mielnik


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
- Numer dziennika urzędowego: 173
- Pozycja: 2170
- Data ogłoszenia: 16 lipca 2010
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2010/173/2170

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2010-06-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2010-06-30

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2010-07-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2010-06-30