Uchwała Nr IV/12/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala „Program współpracy w 2011r. Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) ” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • IV/12/11 (PDF, 78,55 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/12/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ... (treść uchwały wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-01-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-26