Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U.2008.75.451, z późn.zm.), „Organy i podmioty upoważnione do wydawania aktów podlegających ogłaszaniu w dziennikach urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę niebędące organami upoważnionymi do ich ogłaszania udostępniają na podmiotowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej jednolite identyfikatory aktów ogłaszanych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zawierające wydane przez nie akty podlegające ogłoszeniu w dziennikach urzędowych oraz zbiory aktów prawa miejscowego stanowione przez powiat lub gminę” (§ 5 ust. 2).

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: Uchwała
- numer aktu: IV/13/11
- organ wydający Rada Gminy Mielnik
- data aktu: 2011-01-21
- tytuł aktu: o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nie oznaczony


Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego
- Numer dziennika urzędowego: 35
- Pozycja: 488
- Data ogłoszenia: 8 lutego 2011
- jednolity identyfikator aktu http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2011/35/488

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Mielnik, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-01-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-01-26

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-02-10

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-01-26