Uchwała Nr VI/24/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • VI/24/11 (PDF, 58,62 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-03-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-03-25