Uchwała Nr VI/25/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 21 marca 2011 r.

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności.

     Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 2 Uchwały Nr III/14/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik nie stanowiących jej własności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 3, poz. 33 z dnia 05.01.2007r) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Mielnik nie stanowiących jej własności następującym podmiotom:

1) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 66 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2) Parafii Prawosławnej p.w. NMP w Mielniku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
3) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 76 000 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
4) Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Niemirowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w wysokości 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • VI/25/11 (PDF, 61,61 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Mielnik...

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-03-21

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-03-25

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-03-25

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-03-25