Uchwała Nr VII/30/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik

     Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę określoną przez przedsiębiorstwo wodociągowe- Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku dla wszystkich odbiorców wody na terenie Gminy Mielnik w wysokości:

- cena 1m3 wody- 2,19 zł/m3
- stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych- 107,58 zł przyłącze
- opłata abonamentowa od wodomierza, a w przypadku odbiorców ryczałtowych od podłączenia- 2,38 zł/miesiąc

       2. Ceny wymienione w ust. 1 nie zawierają podatku VAT

§ 2. Taryfa obowiązuje od dnia 1 lipca 2011r. do 30 czerwca 2012r.

§ 3. Wymiaru i poboru opłat dokonywać będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku.

§ 4. Przedsiębiorstwo wodociągowe ogłosi zatwierdzoną taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie siedmiu dni od dnia przyjęcia uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • VII/30/11 (PDF, 61,48 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VII/30/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cenowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-05-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-06-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-06-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-06-02