Uchwała Nr VIII/44/11
Rady Gminy Mielnik

z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

     Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz § 11 Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej przyjętego Uchwałą Nr XXVII/160/06 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 września 2006r uchwala się co następuje:

§ 1. Reprezentowanie Gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej powierza się radnemu Rady Gminy Stefanowi Troc.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

Załączniki do treści

  • VIII/44/11 (PDF, 477,44 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia reprezentowania gminy Mielnik w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2011-07-19

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2011-08-03

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2011-08-03

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2011-08-03