Uchwała Nr XIII/173/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

     Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594):

§ 1. Przyjąć zmianę Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej wpisanego do rejestru związków międzygminnych w dniu 2 marca 2007 roku po pozycją 281 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 64 z dnia 19 marca 2007 roku pod pozycją 539 polegającą na tym, że § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Zadaniem Związku jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki energetycznej, gospodarki wodno-ściekowej, spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, drogownictwa oraz promocji gmin. Związek może przyjąć inne zadania publiczne wykonywane przez gminy w trybie zmiany statutu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XIII/173/13 (PDF, 89,86 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XIII/173/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27