Uchwała Nr XXI/148/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej

     Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 10 maja 1990r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191; zm. z 1990r. Ne 43, poz. 253; Nr 92, poz. 541; z 1991r. Nr 34, poz. 151; z 1992r. Nr6, poz. 20; z 1993r. Nr 40, poz. 180; z 1994r. Nr 1, poz. 3; Nr 65, poz. 285; z 1996r. Nr 23, poz. 102; Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 9, poz. 43; z 2002r. Nr 153, poz. 1271; z 2004r. Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XI/68/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 pkt 2- Katarzyna Bajena

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Zduniewicz

Załączniki do treści

  • XXI/148/13 (PDF, 87,47 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/148/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Jan Zduniewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-03-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-03-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-03-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-03-27