Uchwała Nr XXIII/162/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594) uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór radnego Aliny Hackiewicz - Stępień na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.mielnik.com.pl .

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXIII/162/13 (PDF, 87,77 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIII/162/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27