Uchwała Nr XXIII/163/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie uzupełnienia składów Komisji Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz § 43- § 47 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63, poz. 1319; zm. z 2004r. Nr 37, poz. 705, Nr 154, poz. 2045; z 2006r. Nr 25, poz. 336; z 2008r. Nr 215, poz. 2197; z 2009r. Nr 183, poz. 1962; z 2013r. poz. 2415) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Finansowo - Budżetowej radnego Jana Zduniewicza.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-06-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-06-27

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-06-27