Uchwała Nr XXIV/177/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1  do uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2  do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXIV/177/13 (PDF, 324,62 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIV/177/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-09-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-01