Uchwała Nr XXIV/178/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18a ust. 1-2 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645) oraz § 43 ust. 1-2 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 63 poz. 139 zmienionego uchwałą Nr X/59/04 z dnia 26 marca 2004r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 37, poz. 705), uchwałą Nr XIV/78/04 z dnia 28 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 25, poz. 336) uchwałą Nr XVII/74/08 z dnia 27 sierpnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 215, poz. 2197) uchwałą Nr XXVI/117/09 z dnia 7 września 2009r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 183, poz. 1962) uchwałą Nr XXII/155/13 z dnia 24 maja 2013r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2415) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik radną Alinę Hackiewicz - Stępień.

§ 2. Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik radną Marię Boguszewską.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXIV/178/13 (PDF, 94,83 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIV/178/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-09-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-10-01

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-10-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-10-01