Uchwała Nr XXVI/193/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025

     Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6, pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. poz. 645) oraz art. 226, art. 227 art. 228, art. 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała Nr XIX/130/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 - 2025 z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie „w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 - 2020”.

§ 2. Uchwalić Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Mielnik na lata 2013 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 2  do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVI/193/13 (PDF, 545,62 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVI/193/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielnik na lata 2013 – 2025 (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-04