Uchwała Nr XXVI/195/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18a ust. 1-2 oraz art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594; zm. poz. 645) oraz § 43 ust. 1  -2 oraz § 48 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/181/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mielnik, Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz ze składu Komisji Rewizyjnej radnego Pana Antoniego Soszko.

§ 2. Powołuje się w skład Komisji Rewizyjnej radnego Pana Jana Zduniewicza .

§ 3. Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ze składu Komisji w osobie radnego Pana Lucjana Kożuchowskiego .

§ 4. Uchyla się w Uchwale Nr III/6/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Mielnik treść zdania pierwszego w § 1.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVI/195/13 (PDF, 97,04 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVI/195/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-11-28

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2013-12-04

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2013-12-04

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2013-12-04