Uchwała Nr XXVII/198/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok

     Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Mielnik

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVII/198/13 (PDF, 216,68 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVII/198/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-02