Uchwała Nr XXVII/200/13
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2014 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594; poz. 645; poz. 1318) oraz § 20 ust. 1  Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj.Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r., poz. 3669) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Stankiewicz

 

Załączniki do treści

  • XXVII/200/13 (PDF, 192,17 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVII/200/13 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2014 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Władysław Stankiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2013-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Data wprowadzenia: 2014-01-02

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2014-01-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2014-01-02