XXI/118/17

Uchwała Nr XXI/118/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Mielnik

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm. poz. 1984, poz. 2260), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia się Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Mielnik nadwyżki środków obrotowych, ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego za 2016 rok, tj. na 31.12.2016r.

§ 2. Nadwyżkę środków obrotowych wykazaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku przeznacza się na realizację zadań statutowych zakładu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXI/118/17 (PDF, 98,56 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXI/118/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-02-22

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-02-28

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-02-28