XXIII/139/17

Uchwała Nr XXIII/139/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

     Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz.446; ze zm. poz. 1579, poz. 1948; z 2017r. poz. 730) art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2016r. poz.930; ze. zm. 1310, poz. 1359, poz.1583, poz. 1948, poz. 2174; z 2017r. poz. 38) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w  Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012- 2020 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/22/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXIII/139/17 (PDF, 264,67 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXIII/139/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-05-31

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-06-01

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-06-01