XXVI/157/17

Uchwała Nr XXVI/157/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mielniku

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Mielniku z siedzibą ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik stała się ośmioletnią Szkołą Podstawową w Mielniku z siedzibą ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik.

§ 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Mielniku obejmuje miejscowości: Adamowo, Adamowo – Zastawa, Dębniak, Grabowiec, Homoty, Końskie Góry, Koterka, Kudelicze, Maćkowicze, Mętna, Mielnik, Moszczona Królewska, Niemirów, Oksiutycze, Olchowicze, Osłowo, Pawłowicze, Poręby, Prowały, Radziwiłłówka, Sutno, Stankowicze, Tokary, Wajków, Wilanowo, Żołędne.

§ 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Mielniku z siedzibą ul. Brzeska 132, 17-307 Mielnik.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVI/157/17 (PDF, 96,12 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVI/157/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mielniku

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-08