XXVI/160/17

Uchwała Nr XXVI/160/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) po rozpatrzeniu skargi Pana Fxxxxxxxxx Wxxxxxxxxxxxx Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik po rozpatrzeniu skargi z dnia 29 września br. na działalność Wójta Gminy Mielnik uznaje skargę za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska wymienionego w § 1 stanowi uzasadnienie do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały poprzez zawiadomienie o jej treści skarżącego powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVI/160/17 (PDF, 1,12 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVI/160/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielnik (uchwała wraz z uzasadnieniem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2017-11-08

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2017-11-08