XXVII/173/17

Uchwała Nr XXVII/173/17
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Dnia 11 listopada 2018 roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości. Jubileusz ten jest szczególny i bezprecedensowy w historii państwa polskiego, to ważna data i ważne aby data tego jubileuszu łączyła Nas, a nie dzieliła. Mamy nadzieję, że wszyscy mieszkańcy Ziemi Mielnickiej będziemy partycypować w przygotowaniach do tego jubileuszu, że będziemy go godnie obchodzić.

§ 2. 1. W ramach jubileuszu 100-lecia Niepodległości realizowane będą cykliczne imprezy:

- XXV Dni Mielnika,
- XXVI Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Muzyczne Dialogi nad Bugiem,
- IV Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O  Berło Aleksandra Jagiellończyka",
- IX Koncert Plenerowy - Chopin nad Bugiem 2018 i wiele innych jak festiwale, turnieje, biegi, konkurs pieśni, itp..

2. Oprócz tych wydarzeń, których organizatorami będzie gmina, instytucje kultury oraz oświaty, na pewno będzie wiele takich, których społeczność w swoich środowiskach będzie inicjować.

§ 3. W 100-lecie Niepodległości najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy zagoszczą w nowo oddanym do użytku Gminnym Przedszkolu w Mielniku, a wiele odcinków dróg otrzyma nową nawierzchnię.

§ 4. Podejmowane będą różne inicjatywy i działania zmierzające do wzmocnienia potencjału gminy i jej mieszkańców.

§ 5. Jubileusz 100-lecia niepodległości to przede wszystkim czas radosnego świętowania. Powinniśmy się z tego powodu radować, bo nie zawsze mieliśmy państwowość, Polskę, a dzisiaj powinien być to czas pogłębionej refleksji i troski o losy państwa polskiego. Dziś Rzeczpospolita Polska jest wolnym i dumnym krajem, członkiem Unii Europejskiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVII/173/17 (PDF, 101,99 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVII/173/17 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 - Rokiem obchodów 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-01-05