II/3/18

Uchwała Nr II/3/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1260 i 1669) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Mielnik w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4700 zł,
  2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1900zł
  3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę - 2640 zł,
  4. dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 23 listopada 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • II/3/18 (PDF, 321,84 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-29