II/4/18

Uchwała Nr II/4/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 944, 1000, 1349 i poz. 1432)oraz §43,53,55 Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 3506 i poz. 4022) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Gminy w składzie:

1. Selwestrowicz Jarosław
2. Sztejmiec Teresa
3. Karbowski Leszek Mateusz
4. Butkiewicz Franciszek
5. Harbaszewski Bogusław
6. Pawluczuk Witold

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) kontroli działalności Wójta i gminnych jedostek organizacyjnych, w tym:

a) gospodarki finansowej i efektów ekonomicznych,
b) gospodarki mieniem komunalnym,
c) przestrzegania przepisów prawnych i uchwał Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • II/4/18 (PDF, 326,38 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr II/4/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-29