II/8/18

Uchwała Nr II/8/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 944, 1000, 1349 i poz. 1432)oraz §43, 67a-67j Statutu Gminy Mielnik stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r. poz. 3669, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018r. poz. 3506 i poz. 4022) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy następujących radnych:

1. Sztejmiec Teresa
2. Szarek Zdzisław
3. Karbowski Leszek Mateusz
4. Zalewski Kamil Adrian
5. Weremjewicz Jerzy

§ 2. Przedmiotowym zakresem działania Komisji pozostają sprawy:

1) opiniowanie wpływających do Rady skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) opiniowanie wpływających do Rady wniosków i petycji,
3) opracowywanie projektów rozstrzygnieć i ich przedkładania Radzie Gminy,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • II/8/18 (PDF, 342,18 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-29