II/9/18

Uchwała Nr II/9/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy

     Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 944, 1000, 1349 i poz. 1432) Rady Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.

1. Sylwestrowicz Jarosław - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej,
2. Sztejmiec Teresa - Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
3. Tobota Kazimierz - Przewodniczący Komisji Finanosowo - Budżetowej,
4. Weremjewicz Jerzy - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
5. Karbowski Leszek Mateusz - Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych, Społecznych i Obywatelskich,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • II/9/18 (PDF, 284,66 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-11-29

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-11-29