III/14/18

Uchwała Nr III/14/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lot nad Bugiem”

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 4 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 563) uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Mielnik przystępuje do Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Organizacja Turystyczna „LOT nad Bugiem” z siedzibą w Sarnakach, wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego - nr KRS: 0000740161, działając na podstawie statutu załączonego do uchwały.

§ 2. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Emilia Śnieżko - pracownik Urzędu Gminy Mielnik realizujący zadania z zakresu  spraw społecznych, promocji oraz dziedzictwa kulturowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • III/14/18 (PDF, 235,05 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mielnik do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Lot nad Bugiem” (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-12-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-12-17

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-12-17