IV/20/18

Uchwała Nr IV/20/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2019 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 26 czerwca 2003r. (tj. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013r. poz. 3669; zm. z 2018r. poz. 3506 i poz. 4022) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2019 rok w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • IV/20/18 (PDF, 178,44 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr IV/20/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Mielnik na 2019 rok (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2018-12-27

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-01-02