XXVIII/179/18

Uchwała Nr XXVIII/179/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 6114/13, obręb Mielnik, obejmującą teren przy kominie o powierzchni 1m2 z przeznaczeniem na lokalizację szafy telekomunikacyjnej oraz miejsce przy kominie posadowionym na w/w działce pod montaż anten: nadawczej na wysokości około 18m npt i odbiorczej na wysokości 39m npt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXVIII/179/18 (PDF, 94,49 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXVIII/179/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-02-02

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-02-07