XXX/200/18

Uchwała Nr XXX/200/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, zm. poz. 1000) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121, zm. poz. 650 i 1000) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia na czas nieoznaczony:

1) części działki nr 6143/2, obręb ewidencyjny Mielnik o pow. 90m2 z przeznaczeniem na lokalizację przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku użyteczności publicznej- Przedszkola gminnego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku;

2) część działki nr 6114/35, obręb ewidencyjny Mielnik o pow. 70,5m2 z przeznaczeniem na lokalizację przyłącza kablowego niskiego napięcia do zasilania budynku użyteczności publicznej- Przedszkola gminnego, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok z siedzibą w Białymstoku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXX/200/18 (PDF, 96,87 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXX/200/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-05-25

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-06-18

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-06-18