XXXI/209/18

Uchwała Nr XXXI/209/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.994, zm. poz. 1000) w związku z art. 4 ust.1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 563) uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Mielnik do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej w celu promocji turystycznej obszaru jej działania, wspomagania funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowania, opiniowania i wspierania planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, wspołpracy z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

§ 2. Na przedstawiciela Gminy Mielnik do Komitetu Założycielskiego powołuje się Panią Emilię Śnieżko.

§ 3. Upoważnia się osobę wymienioną w § 2 niniejszej uchwały do współdziałania z pozostałymi założycielami Lokalnej Organizacji Turystycznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXI/209/18 (PDF, 97,6 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXI/209/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do tworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-06-29

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-07-02

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-07-02