XXXII/220/18

Uchwała Nr XXXII/220/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec, położonych na terenie Gminy Mielnik.

     Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 788, zm. z 2018r. poz. 650 i 651), Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994, zm. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432), Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Nadleśnictwo Nurzec wniosek o uznanie za ochronne lasów położonych w granicach administracyjnych Gminy Mielnik, wskazanych w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXII/220/18 (PDF, 193,81 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXII/220/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu lasów ochronnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec, położonych na terenie Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-08-30

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-08-30