XXXIII/227/18

Uchwała Nr XXXIII/227/18
Rady Gminy Mielnik

z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

     Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) art. 4 ust. 1 pkt. 1 lit. c, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1260 i 1669) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Mielnik Eugeniusza Wichowskiego w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4700 zł,
  2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1900zł
  3. dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, co stanowi kwotę - 2640 zł,
  4. dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z nabytymi uprawnieniami.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Mielnik z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Nikitorowicz

Załączniki do treści

  • XXXIII/227/18 (PDF, 95,5 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XXXIII/227/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Artur Jaworski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2018-10-16

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2018-10-16