VII/40/19

Uchwała Nr VII/40/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie zabezpieczania środków finansowych na zadania związane z  ochroną zabytków i  opieki nad zabytkami na terenie Gminy Mielnik

Na podstawie art. 7 ust. 1. pkt. 9 oraz art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Gminy Mielnik wyraża wolę zabezpieczania środków finansowych w budżecie Gminy Mielnik w kadencji 2018-2023 w wysokości nieprzekraczającej 100 tys. zł rocznie na zadania z zakresu ochrony zabytków i opiece nad zabytkami na terenie Gminy Mielnik.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VII/40/19 (PDF, 93,42 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VII/40/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zabezpieczania środków finansowych na zadania związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Mielnik

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-04-17

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-04-26

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-04-26