VIII/44/19

Uchwała Nr VIII/44/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielnik wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za rok 2018 udziela się Wójtowi Gminy Mielnik wotum zaufania.

§ 2. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/44/19 (PDF, 91,14 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/44/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielnik wotum zaufania

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21