VIII/45/19

Uchwała Nr VIII/45/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, zm. poz. 55) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku za 2018 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2018 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/45/19 (PDF, 9,63 MB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/45/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku za 2018 rok (uchwała wraz z załącznikami)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21