VIII/48/19

Uchwała Nr VIII/48/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2018 r. poz.1508, 1693, 2192, 2245, 2354, 2529, z 2019 r. poz. 271, 730, 752) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w  Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012- 2020 przyjętej uchwałą Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 7 grudnia 2012 roku, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/48/19 (PDF, 327,43 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/48/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mielnik na lata 2012-2020 (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21