VIII/49/19

Uchwała Nr VIII/49/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mielnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz w związku z art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 zm. z 2018r. poz. 12, 317); Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkanców Gminy Mielnik wskazuje się wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie miejscowości Mielnik.

§ 2. Wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych o których mowa w §1 przedstawiono w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/49/19 (PDF, 470,19 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/49/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-21

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21