VIII/50/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3298

Uchwała Nr VIII/50/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Mielnik

Na podstawie art. 15 ust. 4, w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983) oraz  art. 40 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się przepisy porządkowe dotyczące przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Mielnik, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przepisy porządkowe stosuje się w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez Gminę Mielnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i obowiązuje z dniem 1 lipca 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/50/19 (PDF, 186,42 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/50/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych w publicznym transporcie zbiorowym w Gminie Mielnik (uchwała wraz z załącznikiem)

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21