VIII/54/19

Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.3312

Uchwała Nr VIII/54/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 12 czerwca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/31/15 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom skreśla się w § 2 ust. 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • VIII/54/19 (PDF, 93,84 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 12 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-06-21