X/67/19

Uchwała Nr X/67/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Siemiatycze w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik oraz Siemiatycze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w zwiazku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm. poz. 1309) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 zm. poz. 2435, zm. z 2019 r. poz. 730 oraz 1495); Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Siemiatycze w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze gmin Mielnik i Siemiatycze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • X/67/19 (PDF, 95,44 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasta Siemiatycze w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik oraz Siemiatycze.

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-09-24

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-10-09

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-10-09