XI/74/19

Uchwała Nr XI/74/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem części nieruchomości na czas nieokreślony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506, 1309, 1571 i 1696) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1197 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 270, 492,801, 1309, 1589 i 1716) Rada Gminy Mielnik uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu oddania w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości położonej w Mielniku przy ulicy Piaskowej 38 o powierzchni użytkowej 180,10 m², w celu świadczenia usług dotyczących opieki zdrowotnej.

§ 2. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielnik.

§ 3. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XI/74/19 (PDF, 93,93 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem części nieruchomości na czas nieokreślony

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-11-08

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2019-11-20