XII/90/19

Uchwała Nr XII/90/19
Rady Gminy Mielnik

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Siemiatycze oraz Gminą Nurzec-Stacja w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik, Siemiatycze oraz Nurzec-Stacja.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, 1696, 1815) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, zm. poz. 907, 2435, zm. z 2019 r. poz. 730, 1495, 1696, ); Rada Gminy Mielnik uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Siemiatycze oraz Gminą Nurzec-Stacja w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na obszarze gmin Mielnik, Siemiatycze oraz Nurzec-Stacja.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Gacki

Załączniki do treści

  • XII/90/19 (PDF, 95,76 KB) Podgląd załącznika

    Uchwała Nr XII/90/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Mielnik do zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Siemiatycze oraz Gminą Nurzec-Stacja w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin Mielnik, Siemiatycze oraz Nurzec-Stacja

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Mielnik

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Gminy Mielnik, Przewodniczący Rady Gminy Artur Gacki

Data wytworzenia: 2019-12-30

Wprowadzający: Artur Jaworski

Modyfikujący: Artur Jaworski

Data modyfikacji: 2020-01-13

Opublikował: Artur Jaworski

Data publikacji: 2020-01-13